P0232YAKIT POMPASI İKİNCİL DEVRE YÜKSEK VOLTAJ

P0232YAKIT POMPASI

 

P0232
YAKIT POMPASI İKİNCİL DEVRE YÜKSEK VOLTAJ

Yakıt
pompasını kumanda eden röle ile yakıt pompası ve bu ikisinin arasındaki
tesisatta (ikincil devrede) bir arızadan dolayı, ECU tarafınca yüksek voltaj
tespit edildiğinde P0232 arıza kodu OBD sisteminde hafızaya kaydedilir. Mesela
kontak açık, marşa basılmadı, birkaç saniye sonrasında yakıt pompasının emek harcaması
durması gerekir, fakat durmuyor devamlı çalışıyorsa P0232 arızası söz
mevzusudur. Mesela, kontak kapalıyken pompanın çalışmaya devam etmesi şeklinde.
Bunun tipik örneği, yakıt pompası rölesinin ON konumunda tutukluk yapmış olup devamlı
ON konumunda kalmasıdır, ECU kumanda sinyalini kesse bile röle ON konumunda
kalmaya devam eder ve pompaya besleme geriliminin ulaşmaya devam etmesini
sağlar.
 

 

İkincil
dönem (Yük devresi yada besleme devresi):
Akü geriliminin, çalıştırılmak istenen elektronik cihaza
göndermiş olduğu, cihazın emek harcama akımının sağlandığı devredir. Rölenin ikincil
dönem uçları: 30 (giriş-besleme) ve 87 (87a – 87b) çıkış terminalleridir. Bu
devrede gerilim 12 volttur fakat çekilen akım (amper) yüksektir , 1 amperden
fazladır, çekilen akım çalıştırılan
elektrikli alete göre değişiklik gösterir.

 

 

P0232
Arızasının Emareleri:
 

*Motor arıza lambası yanar. 

*Yakıt
pompası devamlı çalışabilir (kontak kapalıyken yada kontak açıkken motor
çalışmıyorken).
 

P0232
Arızasının Sebepleri:
 

*Yakıt
pompası rölesi arızalı.
 

*Yakıt pompası tesisatında kısa dönem. 

*Röle
kumanda (birincil) devresinde kısa dönem.
 

 

P0232
Arızasının Kontrolleri ve Çözümleri:
 

*Pompanın
emek harcaması, dinlenerek denetim edilebilir. Kontak açıldıktan sonrasında marşa
basmadan bir süre beklenir ve pompanın çalışmasını durdurup durdurmadığı
dinleyerek denetim edilebilir. Depodaki yakıt pompasının elektrik
bağlantılarında multimetre ile voltaj ölçümü yapılabilir.
 

*Rölenin
değişmesine karşın, arıza devam ediyorsa, ECU’den röleye denetim akımının
geldiği tesisatta kısa dönem vardır yada
ECU arızalıdır.
 

*Kısa
dönem kontrolü için ilgili tesisatta direnç ölçümü yapılır.
 

Genel
arıza kontrolleri:
 

*Sessiz
bir ortamda kontak açılır (ON) ve pompanın birkaç saniye çalışıp çalışmadığı
dinlenir.
 

*Diyagnostik tekniği adımları sırasıyla uygulanır ve arıza kodları kesinleştirilir. 

*Diyagnostik
cihazıyla erkek oyuncu testi yapılır ve bilgisayardan yakıt pompasını çalış komutu
verilir, çalışıp çalışmadığı gözlemlenir.
 

 

*Pompa
çalışmıyorsa, sigortayı denetim edilir.
 

*Röleye
iki ayrı +12 volt gerilim gelir, biri
röleyi kumanda etmek (çalıştırmak) için (ECU’den gelir), öteki ise yakıt
pompasına gönderilen beseleme gerilimidir. Her ikisi de kontak açıkken, sigorta
kutusundaki yuvasından multimetre ile denetim edilir (ECU’den gelen röle
kumanda gerilimi kontak açık motor çalışmıyorken bir tek ilk birkaç saniye
gelecektir).
 

*Pompa
çalışmıyorsa röle denetim edilir. Röle kontak uçları denetim edilir, korozyon
var ise temizlenir. Rölenin sigorta kutusundaki yuvasındaki uçları denetim
edilir, ECU’den gelen kumanda voltajı bir multimetre yada seri lambayla denetim
edilir. Rölenin terminal uçları ve anlamları için röle mevzusuna bakılır.
 

* Röleyi
basitçe tecrübe etmek için uygun başka bir röle takılabilir, röle çalıştığında “klik”
şeklinde ses gelir.
 

*Röle ve
sigorta sağlam olmasına karşın pompa çalışmıyorsa, röle ile pompa arasındaki
elektrik tesisatı denetim edilir. Bunun için ilkin depodaki pompanın elektrik
bağlantı soketleri çıkarılır ve elektrik gelip gelmediği, kaç volt elektrik
geldiği multimetre ile ölçülür. Elektrik gelmiyorsa tesisatta
kopukluk-temassızlık-korozyon olabilir, giderilir. Elektrik gelmesine karşın
pompa çalışmıyorsa, pompa arızalıdır, değiştirilir.
 

*Arıza
bulunamaz ve gerek görülürse; ECU, röle, sigorta ve yakıt pompası arasındaki
tüm döşem ve döşem elemanlarında: kopukluk, kısa dönem, şasiye kaçak,
temassızlık-korozyon kontrolleri yapılır.
 

Bir cevap yazın