Ehliyet Sınavına Hazırlık Nasıl olmalıdır

Ehliyet Sinavina

Ehliyet Sınavına Hazırlık İçin Kaç Saat Teorik Ders ve Direksiyon Eğitimi Alınır?Kursiyerlerin direksiyon eğitimine başlamadan önce teorik dersleri tamamlamaları gerekir.Bu dersler ve süreleri;Trafik ve Çevre Dersi 16,İlk Yardım Dersi 8,Araç Tekniği Dersi 6Trafik Adabı Dersi 4 saat olarak belirlenmiştir.Bu derslerin 1/5’inden fazla derse gelmeyen kursiyerlerin kayıtları silinir.Direksiyon eğitimi derslerine, direksiyon eğitim alanında veya simülatör üzerinde 2 saattenaz olmamak kaydıyla direksiyon usta öğreticisi tarafından kursiyerin akan trafikte eğitim alacakdüzeye ulaştığına karar verilinceye kadar devam edilir.

 

Akan trafikte eğitim alacak düzeye gelen kursiyerlere verilecek direksiyon eğitimi derssüreleri aşağıda gösterilmiştir.M, A1, A2, A (24 yaşını doldurup iki yıllık deneyim şartı aranmayan) ve B1sınıfı sertifikalar için 12 saat,A sınıfı sertifikalar için 6 saat,B sınıfı sertifikalar için 14 saat,D1 sınıfı sertifikalar için 7 saat,D sınıfı sertifikalar için 14 saat,C1 sınıfı sertifikalar için 10 saat,C sınıfı sertifikalar için 20 saat,BE, C1E, CE, D1E ve DE sınıfı sertifikalar için 6 saat,F sınıfı sertifikalar için 12 saattir.Yukarıda verilen eğitim süreleri mevzuat gereği minimum eğitim süreleri olup, bu süresonunda sınava girecek düzeye ulaşamayan kursiyerler için eğitim yeterli beceriyi kazanana kadardevam eder.

Bir cevap yazın