Arabayla Sıfır Çizmenin Ve Giderken El Freni Çekmenin Cezası

arabayla yanlamak

Arabayla Sıfır Çizmenin Ve Giderken El Freni Çekmenin Cezası

Özellikle gençler araçlarıyla sıfır diye tabir edilen arabanın kendi etrafında döndürülmesini veya araç seyir halindeyken el freni çekerek arabayı yanlatmayı yapıyor.

Trafik magandası diye tabir edilen bu kişiler, kendi hayatlarının yanı sıra pek çok kişinin hayatını da riske atmış oluyorlar. Özellikle genç sürücüler

  • Otomobil yürürken el freni çekme,
  • Sıfır çizme diye tabir edilen aracın kendi etrafında 360 derece döndürülmesi
  • Ani gaza basarak patinaj diye tabir edilen şeyi yapmak

gibi pek çok trafik kanunu çiğniyorlar. Yukarıda sayılanların hepsi, sürücü ve yayaların can güvenliğini tehlikeye atan hareketlerdir. Ayrıca seyir halindeki bir aracın el frenini çekip aracı ani döndürmek, sıfır çizmek, patinaj yapmak otomobillerde arıza riskini de artıyor.

Devlet sürücüleri bu tür hareketleri yapmaktan vazgeçirmek için cezai tedbirlerde uyguluyor.

Sıfır Çizmenin, El frenin Çekmenin Cezası Ne Kadar ?

Karayolları Trafik Kanunun 67. Maddesinin D bendinde ” Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi yasaktır.” İbaresi yer alıyor. Bu hareketleri yapanlar için ise aynı maddenin D bendinde “Aynı fıkranın (d) bendi hükümlerine uymayan sürücülere 5.010 Türk lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınır. Ayrıca, araç altmış gün süre ile trafikten menedilir. Bu şekilde sürücü belgesi geri alınanlar psiko-teknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçirilerek sürücü belgesi almasına mâni hâli olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla geri alma süresi sonunda belgeleri iade edilir. 
 Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru beş yıl içinde bu madde kapsamında sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilir. Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir. Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hâli bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı zorunludur.” İbaresi yer almaktadır.

Yani trafik güvenliğini tehlikeye sokan bu hareketleri yapmanın cezası son yıllarda yasalarda yapılan değişikliklerle oldukça ağırlaştırılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir