2. El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretindeki Son Yönetmelik Bilgileri

2. el oto galerisi açmak için ihtiyaç duyulan şartlar neler? İkinci el galerisi açma koşulları 2.el motorlu kara taşıtı ticaretine yönelik yönetmelik ile beraber değişti. Mevcut galeriler için de yeni 2. el galeri mevzuatı söz mevzusu. Peki, son olarak işletmelere 31 Temmuz 2023`ye kadar süre verilen yeni 2. el vasıta satışı yönetmeliği ile neler değişiyor?
Yeni verilen bilgilere nazaran tarih 31.07.2023 olarak güncellendi. 31 Temmuz 2023 geçmişine kadar uzatılan yönetmelik ile ilgili bilgileri sizler için derledik.
2. el oto galerisi açmak için ihtiyaç duyulan şartlar epeyce değişti. Mevcut galeriler için de bambaşka bir süreç söz mevzusu. Yeni yönetmelik; ilk olarak işletmenin bulunmuş olduğu alan mevzusunda bazı düzenlemeler içeriyor. Ek olarak 2. el motorlu kara taşıtı ticareti yapmak için yetki belgesi alınması, çalışanların yönetmelikte belirtilen eğitimi almış olması, tüketiciye güvence ve ekspertiz ile net data sunulması benzer biçimde esasları da kapsıyor.  Detaylı olarak incelemek gerekirse; 2.el motorlu kara taşıtı ticaretinde, 2.el satışı icra eden galeriler için gelen değişimler şu şekilde özetlenebilir: 
Yetki Belgesi Zorunluluğu

2.el motorlu kara taşıtı ticareti artık bir tek işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafınca yapılacak. Peki, 2. el vasıta satışı yetki belgesi {nasıl} alınır?
Yetki belgesi alabilmek için işletmenin;

Esnaf ve sanatkârlar odasına, tecim ve endüstri odasına kayıtlı olması
Gelir yada kurumlar vergisi mükellefi olması
İşletme içinde yetkili kişilerin mesleki yeterlilik belgesi sahibi olması gerekiyor.

İşletmelerin 2.el motorlu kara taşıtı ticareti halletmeye devam edebilmesi için 1 yıl içinde yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirerek yetki belgesini alması gerekiyor.

 Mesleki Yeterlilik Belgesi

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti meydana getirilen işletmede pazarlama ve satış çalışanı olarak çalıştırılan kişilerin mesleki yeterlilik belgesine haiz olması gerekiyor. Peki, 2. el vasıta satışı meslek belgesi nereden alınıyor? Bu belgeyi şu anda içinde MASFED İSMEK OYDER ve TOBB un bulunmuş olduğu değişik birkaç işletme verebiliyor.
2. el vasıta satış uzmanı belgesi almanın bedeli de oldukca merak ediliyor. Harç pulu ile birlikte 600 TL civarında bir sayı söz mevzusu. 
Daha ilkin 2. el vasıta satışı icra eden galerilerde mesleki yeterlilik belgesi olan kişileri çalıştırma mevzusunda bir süre verilmişti. Bu, Haziran 2018’di. Sadece yeni bir yönetmelikle süre, Haziran 2019’a kadar uzatıldı. Şimdi son tarih 31 Temmuz 2022 oldu.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtının Tanıtımında Verilmesi Ihtiyaç duyulan Mecburi Bilgiler
Yeni yönetmelik, galerilerden alıcıyı net olarak bilgilendirmesini ve bunu belirlenmiş bir standarda nazaran yapmasını istiyor. Buna nazaran aşağıdaki mevzulara dikkat edilmesi lüzumlu.

Satışa sunulan aracın üstünde kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde taşıta ilişkin tanıtıcı bilgilerin güncel olarak yer almış olduğu bir tanıtım kartı bulundurulmalı.
Tanıtım kartında aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur

İlan online platformda yayınlanıyorsa, ek olarak yetki belgesi numarası da ilanda belirtilmelidir.

 Ekspertiz Raporu

2. el vasıta satışı hakkında yeni yönetmelik, “ekspertiz raporu, bir nüshası alıcıya teslim edilecek şekilde satıştan derhal ilkin satıcı tarafınca yaptırılır” diyor. Sadece sekiz yaş ve 160.000 km üstündeki araçlarda ekspertiz raporu mecburi tutulmamış.
Yönetmeliğe nazaran, ekspertiz raporu, TSE hizmet yeterlilik belgesi bulunan işletmeler tarafınca düzenlenir.
Ekspertiz raporunu düzenleyen şirket, rapordaki bilgilerin aracın gerçek durumunu yansıtmamasından mesuldür.

 Güvence Mevzusu
Yeni yönetmeliğe nazaran artık 2. el vasıta satışı icra eden galeriler, tüketiciye güvence sunmak zorunda. Buna nazaran;

Otomobil ve motosikletler için; motor, şanzıman, tork konvertörü, diferansiyel ve elektrik sistemi satış tarihinden itibaren 3 ay yada 5.000 km, aracın 2.el satışını icra eden işletmenin garantisi altında olacak.
İşletmenin, arıza 10 gün içinde giderilemiyorsa, 10 günü takip eden 3 gün içinde,  teslim edilen araca benzer özelliklere haiz ikame vasıta vereceğine dair taahhüt vermesi gerekiyor.
Ekspertiz raporunda satış esnasında belirtilen arıza ve hasarlar bu güvence kapsamına dahil değildir.

İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Meydana getirilen İşletmelerde Aranan Şartlar
Yönetmelik, galerilerin bulunmuş olduğu alanlara dair bir düzenleme de içeriyor. Buna nazaran;
İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti meydana getirilen işletmelerde aşağıdaki şartlar aranır:

İmar mevzuatı çerçevesinde belirlenen tecim alanlarında, çevreye ve trafiğe yük getirmeyen yerlerde ve içinde ikamet amaçlı kullanılan bağımsız bölüm bulunmayan yapılarda (konutların altı artık mümkün olmayacak) açılması.
 Açık ve kapalı alan toplamının minimum dört taşıtın kapladığı alan büyüklüğünde olması;(100 m2 olarak belirlenmiş)

Özetle, yeni yönetmelik uygulamaya başlandığında ülkemizdeki 2. el vasıta satan oto galeri anlayışı epeyce değişecek. Bir tek bir kaç araçla bir apartman altında bu işi sürdüren galeriler için yeni bir döneme geçiş söz mevzusu olacak. Zira, yönetmeliğe nazaran, çalışanların eğitiminden, galerinin yetki belgesine, güvence koşullarından ekspertiz raporuna uzanan detaylı bir düzenleme söz mevzusu. 
 31 Temmuz`a Kadar İşletmelerin Yapması Gerekenler
Yukarıda da aktardığımız benzer biçimde, Gümrük ve Tecim Bakanlığı’nın 2.el Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti ile ilgili Yönetmeliği gereği; “Yetki Belgesi” ve “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” alınması bakanlıkça mecburi tutulmaktadır. Ve İşyeri Açma ve Emek harcama Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte işletmelere verilen süre 31 Temmuz 2023 geçmişine kadar uzatılmıştır.
31 Temmuz 2023 geçmişine kadar, imza sirkülerinde tanımlanan yetkililerce;

2.el vasıta alım satım faaliyetinde bulunmak için almış olduğu “Mesleki Yeterlilik Belgesi” ve
İşyerinin bağlı bulunmuş olduğu belediyelerden almış olduğu “İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı” (Ruhsat hemen hemen temin edilemediyse Taahhütname olabilir) ile

İkinci El Motorlu Kara Taşıtları Ticareti Data Sisteminde (İETTS), Yeni Yetki Belgesi Müracaat/Ruhsat ve İşyeri Uygunluk adımlarını izleyerek “işyeri etkinlik belgesinin” ve “işyeri mükellefiyet yazısını” eklemeleri ve sistem üstünden müracaat sürecini başlatmış olması gerekmektedir.

Bir cevap yazın